Obce jako firmy

Obce jako firmy

Velkým problémům s kanalizací často nečelí jenom firmy, veřejné objekty, zdravotnické, školní, či restaurační zařízení. Pro ně je nějaký problém s kanalizací zejména problém ekonomický. Horší je, když dojde k problémům například v obecní páteřní kanalizační síti. V případě havárie, nebo jen ucpání v obci je mnohem horší lidský rozměr. Není dost dobře únosné nechat třeba celou čtvrt s nefungující kanalizací. Proto jsou obce ze zákona povinny nechat si pravidelně provádět revizní prohlídky těchto sítí a udržovat je v náležitém technickém stavu.

Kdo pomůže

Přesto se může vyskytnout nečekaná havárie, a to i třeba působením přírodních živlů, které mohou například přívalovými dešti narušit funkčnost kanalizace. V těchto případech je čištěním odpadu nutno vždy pověřit odbornou firmu s dostatečnými zkušenostmi a náležitým vybavením.