Pojištění domácnosti je spolu s povinným ručením nejčastějším typem pojištění

Pojištění domácnosti je spolu s povinným ručením nejčastějším typem pojištění

Pojištění domácnosti je nejčastěji sjednávaným typem pojištění. Sjednáte jej v podstatě u každé pojišťovny, výjimku tvoří pouze specializované pojišťovny na životní pojistky. Pojistná smlouva je vždy platná na dobu neurčitou, platnost končí výpovědí klienta ve stanovené výpovědní lhůtě. Pravidelné platby pojistného se hradí buď čtvrtletně, nebo jednou ročně, vždy na začátku kalendářního roku.
Pojistné je možné rozdělit do dvou základních skupin, jimiž jsou buď vystavení riziku krádeží a vyloupení objektu. To se týká jak obytných prostor, tak i užitkových, např. sklepů, garáží apod.  Do druhé skupiny rizik zahrnujeme živelné události zaviněné různými příčinami. Tzn. zemětřesením, povodní a přívalovými dešti, výbuchem zemního plynu nebo propan-butanových lahví, požárem, zaviněném elektroinstalací, provozem domácích spotřebičů, anebo požárem vzniklým v důsledku samovznícení.
ochrana domu
Pojistná smlouva však bývá často nedostatečně specifikována, proto se raději ptejte na každou maličkost, která by měla být do pojištění zahrnuta. Týká se to zejména vybavení domácnosti, aby bylo ve smlouvě nejen zakotveno, ale i definováno pojistné plnění. Každá pojišťovna má také jiné podmínky a sazby pojistného a odlišné limity pojistného plnění u standardních (základních) pojistek.
pod ochranou

Jak se pojistka sjednává?

Pojištění domácnosti lze sjednat přímo na pobočce pojišťovny, a to v podstatě na počkání. Některé pojišťovny umožňují i osobní návštěvu pracovníka v bytě klienta, k posouzení nároků na pojistné však není třeba žádný znalecký posudek, nebo prohlídka bytu a domu.
pojištění rodiny
Pojištění domácnosti se sjednává ve třech odstupňovaných kategoriích podle výše pojistného. První je základní, tedy standardní pojištění, druhým typem je nadstandardní, neboli luxusní pojistné sazby a plnění, a jako poslední se dá sjednat doplňkové pojištění.