Proč je ochrana osobních údajů tak důležitá

Proč je ochrana osobních údajů tak důležitá

Asi každý z nás se někdy setkal s termínem Ochrana osobních údajů JK Credit, ať už se týkal jeho samotného nebo někoho, o kom si potřeboval něco zjistit. Tato spočívá v omezení přístup k osobním informacím dalších lidí, jako je adresa, rodné číslo a mnohé další. V posledních letech byla ještě zpřísněna implementací evropské směrnice, známé pod zkratkou GDPR. Ta způsobila především firmám řadu potíží, neboť nyní již nebylo možné, aby jeden pracovním volně předal údaje klienta svému kolegovi, s výjimkou určených případů.

chráněné osobní údaje

Zde se můžeme ptát, pro se tím jak vláda, tak i evropský parlament začali tak zabývat. Co je vedlo k tomu, že se rozhodli dosavadní zákony zpřísnit, a to tak drastickým způsobem?

Odpovědí je, že to byla kombinace několika faktorů. Tím prvním byl vzestup počtu krádeží identity, související mimo jiné i se stále se rozšiřujícími možnostmi internetu. Ta je používána většinou k tomu, aby si člověk vzal půjčku, kterou následně nemusí splácet, neboť vše půjde za tím, jehož identitu použil. Jaké problémy to působilo, a to i z legálního hlediska, asi není třeba říkat.

Také nešlo pominout rostoucí počet incidentů, kdy dokumenty nebyly řádně skartovány či jinak znehodnoceny, nýbrž jednoduše vyhozeny do odpadu. Zde si je mohl kdokoliv vzít a zjistit si tak osobní údaje jiných osob. Ty pak mohl například prodat na černém trhu.

směrnice GDPR

Bylo jasné, že proti tomu je potřeba nějakým způsobem zakročit. A výsledkem byla právě GDPR. Jistě, znesnadnila práci mnoha firmám, o tom není sporu. Mnohé na tuto směrnici nadávají v podstatě dodnes. Útěchou může být, že jedněmi z nejvíce postižených byla call centra.

Nyní, několik let po její implementaci, se můžeme podívat, zda skutečně bylo dosaženo předpokládaného výsledku. A pravdou je, že počet zločinů souvisejících s krádeží dat značně poklesl. Díky tomu jsme v podstatně větším bezpečí a nemusíme se bát své údaje nějaké solidní firmě svěřit. A to je to, oč tu běží především.