Co je to elasticita poptávky a jakým způsobem nás ovlivňuje?

Co je to elasticita poptávky a jakým způsobem nás ovlivňuje?

Elasticita poptávky se vyjadřuje jako poměr procentních změn v objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen… Pokud před sebou zrovna nemáte několik grafů elasticity poptávky, nebo pokud se ekonomikou nezabýváte, tato definice Vám toho mnoho neprozradí, a proto jsme tady my, abychom Vám tento pojem objasnili.
Pokud odbornou definici zjednodušíme a zkusíme jí převést do reálného života, znělo by vysvětlení asi takto: „Elasticita poptávky vyjadřuje, jak moc lidé reagují na změnu ceny určitého produktu.“ Pokud tedy každý týden nakupujeme například chléb a jeho cena se změní, naše reakce (a ostatních spotřebitelů také) odhalí, jak moc je poptávka po tomto chlebu elastická.
rostoucí graf
Pokud bychom se snažili elasticitu vypočítat, porovnávaly bychom jednoduše procento, o které se změnil zájem zákazníků a procento, o které byla cena snížena, nebo zvýšena. Pokud bychom potom tato dvě procenta porovnali, získáme již vcelku jasnou představu o elasticitě poptávky. Tato představa může odpovídat několika druhům elasticity, které jsou jasně určené, ale my si vysvětlíme jen základní dva typy, které můžeme v běžném životě rozlišit.
nákupní vozík
Jedná se o poptávku neelastickou, kdy procentní změna ceny vyvolává, menší než procentní změnu poptávaného množství zboží. Pokud tuto definici opět převedeme do situace v reálném životě, můžeme jako zboží s neelastickou poptávkou shledat právě onen zmiňovaný chléb, nebo jiné zboží denní potřeby. Tyto druhy zboží, budou spotřebiteli nakupovány za jakýchkoliv cen, protože je jich potřeba. Naopak u zboží s elastickou poptávkou, (kde procentní změna ceny vyvolá větší, než procentní změnu poptávaného množství) se bude objem množství vždy měnit v závislosti na cenně. Většinou se jedná o produkty doplňkové, které nepotřebujeme nutně k přežívání. Jsou to například služby cestovních kanceláří, luxusní zboží, šperky atd. Pokud tedy jejich cena stoupne, spotřebitel se zamyslí nad tím, jestli zboží skutečně koupí a na změnu ceny zareaguje.
Vybavujete si nějaký produkt, který byste kupovali, i kdyby se jeho cena dvojnásobně snížila, nebo naopak produkt, který byste za jinou cenu v životě nekoupili?