Lesní školky

Lesní školky

Lesní školky jak už jistě chápete z jejich názvu, probíhají především venku v přírodě, v lese, prostě co nejvíce tam, kde bychom se měli pohybovat všichni, nejen děti. Co to je lesní školka? A proč jsou lesní školky tak oblíbené?
matka a syn v lese
Jak už je popsáno výše, lesní školka je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. V lesních školkách se klade důraz na pobyt dětí v přírodě a na vzdělávání mimo učebny. Děti se tak učí v přírodě i pozorováním. Výuka nejvíce probíhá v lese, odpočinek však probíhá v zázemí. Zázemí je většinou tvořeno chatičkami či maringotky ale může se jednat i o zděné budovy. Není pravda, že by se výuka realizovala pouze v lese. Děti se stejně, jako děti z klasických mateřských škol, zúčastňují kulturního programu, divadel, koncertů a besed. Lesní školky mají, stejně jako školky klasické rámcový vzdělávací program.
Jaké jsou cíle mateřských školek? Především zaručit dětem, rodičům i pracovníkům určitou kvalitu vzdělávání v nejpřirozenějším prostředí pro děti, v přírodě. Každá školka by měla mít vlastní Certifikaci, při Certifikaci se hodnotí standardy kvality a dle nich, školka získává právě Certifikaci. Tyto standardy sledují především pravidla práce s dětmi, pracovníky a jejich profesní rozvoj a provozní předpoklady.
vycházka holčiček
V současné době některé lesní školky bojují s resortem zdravotnictví, který vyžaduje pro výdej jídla stavby. Ty však některé školky nemají, nesplňují tudíž tento požadavek a jejich osud visí na vlásku. A s nimi také osud 900 dětí, které by musely být umístěny do jiných školek.
Proč jsou lesní školky oblíbené? Spoustě rodičů se velice líbí představa vzdělávání dětí v přírodě. Další výhodou je, že většina lesních školek není akreditovaná na ministerstvu školství a tím pádem, v nich není vyžadováno povinné očkování. A to je právě velká výhoda pro neočkující rodiče, kteří mají problém s umístěním dětí do státních školek.